• 4 July 2017 at 06:50
  • 3550
  • 0

Thai Sun Sport ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายจักรยาน CRONUS อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

จักรยานเสือภูเขา จักรยานพับได้ CRONUS BIKE จักรยานเสือภูเขา จักรยานพับได้ CRONUS BIKE 

Thai Sun Sport

เราได้รับคำเชิญให้ไปเยี่ยมชมโรงงานซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและการไปเยี่ยมชมโรงงานของ CRONUS ในครั้งนี้

Thai Sun SportและCRONUS ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาถึงแนวทางการพัฒนาปรับเปลี่ยนและเพิ่มขีดความสามารถของจักรยาน

ให้เหมาะสมลงตัวและตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น


  


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.thaisunsport.com


Facebook : Cronus Bike Club

Facebook : Thaisunsport

THAI SUN SPORT ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย จักรยาน CRONUS ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ

02-888-6787

080-056-7744

081-825-1654